PERSONALITZACIÓ DELS ESPAIS I EL MOBILIARI

Treballo la intervenció dels espais i el mobiliari amb tècniques sensibles a les persones  i compromeses amb el medi ambient.

 

Davant la despersonalització dels espais i estandarització del mobiliari, treballo la decoració des del reciclatge,  i des de l’art,  com a eina d’expressió per impregnar amb  intervencions individuals o col·lectives, els espais de vida quotidiana.

taller